Etiket başlığı

Autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et dolore feugait

Etiket arşivleriihracat

İhracat Nedir? İhracat Nasıl Yapılır?

 

 

Günümüzde iş yerleri gelir elde etmek için farklı ticari yöntemlere başvurmaktadır. Bazı işyerleri ülke içerisinde satış yaparken bazıları ise yurtdışına satış yapmaktadır. Bununla birlikte web üzerinden e ticaret yaparak ülke içinde satış yapan iş yerleri bulunurken e-ihracat ile de yurtdışına satış yapan işyerleri bulunur. İhracat yapmak pek çok avantajdan yararlanmasına ve gelirlerini artırmasına yardımcı olmaktadır. İhracat nedir, adlı bu makalemizde ihracat yapmak isteyen kişi ve işyerleri için önemli bilgilerden bahsedeceğiz. Sizler de bu yazımızı okuyarak ihracat yapmak hakkında daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz.

 

İhracat Nedir?

 

İhracat, bir ülkede üretilmiş olan mal ve hizmetlerin yurt dışına satılmasına verilen isimdir. Kısacası ihracat yurt dışına satış manasına gelmektedir. 

İhracat yapan firmaların bir kısmı kendi bağlantıları ve yapmış olduğu anlaşmalar sayesinde yurt dışına ürün gönderirken pek çok işletme de e-ihracat ile hem kendi siteleri üzerinden hem de yurt dışı pazaryerleri üzerinden ürün satışı gerçekleştirmektedir.

 

İhracat Nasıl Yapılır?

 

İhracat Nedir, İhracat Nasıl Yapılır adlı yazımızın bu bölümünde ihracat ile yurtdışına satış yapmak isteyen kişiler için nasıl ihracat yapılabileceğinden bahsedeceğiz. Sizler de bu bölümü inceleyerek ihracat süreçleri ve ihracat yapabilmek için gereken şeyler hakkında bilgi alabilir ve bu süreçleri tamamlayarak ülke dışına satış yapabilirsiniz.

 

Şirket Kuruluşu

 

İhracat ile yurtdışına ürün satmak isteyenlerin öncelikle yapması gerekli olan şeylerden birisi şirket kuruluşudur. İster yurt içerisinde ticaret dilerseniz de yurtdışına satış yapmak isteyen bir şahıs ya da işletme olun sattığınız her ürün için bir fatura kesme ve bu ürünlere yönelik vergileri ödeme zorunluluğunuz bulunur ve bu nedenle ihracat yapabilmek için öncelikle yapmanız gerekli olan şey şirket kuruluşu olmalıdır.

 

Genellikle ihracat ile yurtdışına satış yapan iş yerleri göz önünde bulundurulduğunda daha çok bu firmaların limited ve anonim şirketi olarak kurulmuş olduğu görülmektedir. İhracat için şirket kurmak isteyenlerin limited ve anonim şirket kurmasındaki en geçerli sebep ise bu şirket türlerinin özelliklerinin daha fazla olmasıdır. Sizler de öncelikle limited ya da anonim şirket türlerinden birini seçerek şirket kuruluşunuzu tamamlayabilir ve ihracata başlayabilirsiniz.

 

İhracatçı Birliğine Üye Olmak

 

İhracat yapmak isteyen kişi ve işletmelerin yapması gerekli olan ikinci şey ise bir ihracatçı birliği bulmak ve bu birliğe üye olmaktır. İhracat yapmak isteyen kişilerin üye olabileceği ihracatçı birliklerinden bazıları şunlardır;

 

 • Akdeniz ihracatçı birlikleri

 • Ege ihracatçı birlikleri

 • Uludağ İhracatçı birlikleri

 • Doğu Anadolu ihracatçı birlikleri

 • Güneydoğu Anadolu ihracatçı birlikleri

 • Orta Anadolu ihracatçı birlikleri

 • Karadeniz İhracatçı Birlikleri

 • Denizli İhracatçı Birlikleri

 • İstanbul İhracatçı Birlikleri

 • İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon ihracatçı birlikleri

Sizler de bulunduğunuz il ve bölgeye göre değişiklik gösteren yukarıdaki ihracatçı birliklerinden birine kaydolabilir ve resmi bir biçimde ihracat yapabilmek için gereken ikinci adımı atabilirsiniz.

Pazar Araştırması Yapmak

İhracat Nedir, Nasıl İhracat Yapılır diyen kişilerin yapması gerekli olan diğer önemli bir çalışma ise pazar araştırmasıdır. İhracat firmaları ürünlerini yurtdışına satacağı için satış yapılacak bir Pazar bulunmalıdır. Pazar araştırması yaparken firmaların büyük kısmı bu konu da uzman olan ekiplerden yardım alırken büyük bir kısmı de kendi ekiplerini kurarak çalışmalar yürütmektedir. 

Pazar araştırması yapan ihracat firmalarının genel itibari ile yapmış olduğu çalışmalar şunlardır;

 

 • Ülke dili ve kültürü

 • Rakip analizi

 • Satılacak olan ürünlere arz ve talep

 • Ülkede yaşayan kişilerin internet kullanım ve alışveriş alışkanlıkları

 • Ülkede bulunan pazaryeri satış siteleri ve ödeme sistemleri

 • En çok kullanılan sosyal medya platformları

 • Dijital pazarlama stratejileri

Gibi pek çok konuyla ilgili ihracat firmalarının çalışmalar yapması gerekiyor. Pazar araştırması sürecini başarılı bir biçimde tamamlayan firmalar ihracat süreçlerini daha kolay bir biçimde yürütebilmektedir.

Satış Sözleşmesinin Hazırlanması

İhracat ile yurtdışına satış yapacak olan işletmelerin dikkat etmesi gerekli olan önemli bir diğer konu ise satış protokolüdir. Satış protokolü, firmaların hem kendilerini koruması hem de resmi adımları başarılı bir biçimde tamamlaması için bir hayli çok önemlidir.

 

İhracat firmaları satış protokolü hazırlarken sözleşmelerin açık ve net bir biçimde hazırlanmasına ve protokolün global satış protokolü standarlarına uygun olmasına dikkat etmelidir.

Nakliye İşlemleri

İhracat yapan firmaların belki de en zorlanacağı konulardan birisi nakliye işlemleridir. Çünkü işbirliğine devam etmek ve ihracat sürecinin sürekliliğini sağlamak amacıyla firmaların

 • Teslimat süreçleri

 • Ürün sayısı

 • Nakliye zamanlaması

 • Teslim Tarihi

 

Gibi pek çok unsuru göz önünde bulundurması gerekiyor. Bununla birlikte ihracat ile yurtdışına ürün satmak isteyen firmaların göz önünde bulundurması gerekli olan bir diğer unsur da nakliye yöntemidir çünkü yurtdışına satış yapan firmaların nakliye masrafları bir hayli fazladır. Bu sebeple bir nakliye firması veya kargo firması ile anlaşılması maliyetlerin azalmasını sağlayacak ve firmaların gelirlerini arttırmasında rol oynayacaktır.

 

 

Nakliye işlemlerini başarılı bir biçimde sürdürmek isteyenleri hazırlaması gerekli olan birkaç adet belge bulunur;

 

 

 • Proforma Fatura

 • Ürün Faturası

 • Yabancı Fatura

 • Çeki Listeleri ve Eşya Ordinosu

 • Koli Müfredat Belgeleri

 • Kontrol Belgeleri

 

Gibi belgeler hazırlanmalıdır. Burada firmaların ihracat faturası konusunda dikkatli davranması bir hayli önemlidir. Aksi halde iş yerleri teslimat ve ödeme süreçlerinde problem yaşayabilmektedir.

 

 

İlgili belgeler hazırlandıktan sonra ürünler yurtdışına sevk edilmek için gümrüğe gönderilmektedir. Gümrük süreçlerinin iyi yönetilmesi teslimatın hızlı bir biçimde gerçekleşmesini sağlayacaktır. Bu neden ihracat firmaları uzman bir biçimde hizmet sunan gümrük müşavirleri ya da aracı kurumlar ile çalışmaya özen göstermelidir.

 

 

İhracat Evrakları Nelerdir?

Gümrük Beyannamesi

İhracatta gümrük mevzuatı uyarınca doldurularak ilgili ihracatçı birliği tarafından doğrulanmasından sonra gümrük idaresine takdım edilen belgedir.
•Gümrük Beyannamesi doğrudan doğruya mal sahipleri ile kanuni mümessilleri veya vekilleri tarafından Tanzim edilmektedir.
•Gümrük beyannameleri üzerinde kazıntı ve silinti yapılamaz.
•Gümrük beyannamelerinin tescili için ibrazından sonra açıklanan eşyanın cins, nev’i, nitelik ve birim fiyatı bakımından herhangi bir revizyon yapılamaz.
•Gümrük beyannamelerinin tescili, gümrüklerde tutulan deftere usulü uygun kayıt olunmak, üzerine kayıt sıra numarası, tarih ve resmi mühür konulması ile tamam olur.
•Gümrük idarelerince tescil edilen gümrük beyannameleri üzerinde herhangi bir tanzim yapılması ya da gümrük beyannamelerinin iptal edilmesi halinde, bu husus işlemi yapan gümrük idaresi tarafından onayı/kaydı veren İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine, mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesine ve Türkiye İstatistik Kurumuna duyurur.
•Beyannamede imzası bulunan kişiler cezai hükümlerin uygulanması açısından beyannamede belirtilen bilgiler ile beyannameye ekli belgelerin doğruluğu ve ilgili rejimin gerektirdiği bütün yükümlülüklere uyulmasından sorumludur. Doğrudan temsil durumunda bu sorumluluk adına hareket edilenlere aittir.
•Beyanın birleştirici olması nedeniyle beyanname başkasına devredilemez; eşyanın başkalarına satılması beyan sahiplerini yükümlülüklerinden kurtarmaz.

Fatura (Invoice)
Ticari Fatura (Commercial Invoice)
Satılan eşyanın cinsi, ismi, miktarı, birim satım fiyatı, teslim şekli ve toplam bedeli gibi bilgilerin beyan edildiği, satıcı tarafından alıcıya gönderilen hesap belgesidir.

•İhracatçının hazırlayacağı ticari fatura ithalatçı ülkenin yasalarına uygun olmalıdır.
•Genellikle bir İngilizce ve bir Türkçe olmak üzere iki nüsha olarak düzenlenen ticari faturaların nüsha adedi taraflar arasındaki sözleşmeye  göre değişebilmektedir.
•Ticari faturaları, Maliye Bakanlığı’nın kaşesi ve/veya noter tasdiki ile ihracatçı düzenler.
•İngilizce fatura ithalatçı ülkenin isteğine bağlı olarak, ticaret odası ve konsoloslukça onaylanabilmektedir. 
•Fatura tasdiki alıcı ülke yasalarına göre değişmekte olup, halen Ortadoğu ülkelerine yönelik ihracatta ilgili ülke temsilciliğince faturanın tasdiki istenebilmektedir. Bu konuda müşterinizden onay almanız gerekmektedir.
•Taşıma esnasında değişikliğe uğrayacak nitelikteki mallar için teslim anındaki kesin durumuna göre tanzim edilecek faturaya kadar geçen zamanda kesilen faturaya ise “geçici” veya “muvakkat” denir.

Ticari Faturada Bulunması Gerekli Bilgiler
•Faturanın düzenleme yeri, tarihi ve sayısı,
•Kesin satışlarda satıcı firmanın, diğer hallerde ise satıcı ya da malı  gönderen firmanın adı ve adresi,
•Malı satın alanın ya da kesin satış dışındaki hallerde gönderilenin adı ve adresi,
•Ödeme koşulları (peşin ya da vadeli gibi),
•Satış bedeli ve teslim zorunluluğu (CIF, FOB ya da diğer bir bedel gibi),
•Malın gümrük tarife istatistik konumu ve satış birimine (kilo, metre, adet, düzine gibi) göre miktarı,
• Malın birim fiyatı (bir metre, bir kilo ve bir adedinin fiyatı gibi),
• Malın bulunduğu kapların cins ve nev’i, marka ve numarası ve adedi,
• Malın teslim ve bedelinin ödeme yeri,
• Malın gönderilme şekli,
İhracata ilişkin faturalar için ayrıca, seri ve sıra numarası, bağlı olunan vergi dairesi ve vergi kimlik numarası,
bilgilerini kapsayan bir belgedir.
İhracata ilişkin gümrük beyannameleri ile birlikte ibraz edilmesi gereken sınır dışındaki alıcılar adına düzenlenmiş faturalarda satış bedeli yabancı para türünden gösterilebilir.
Yukarıda yer alanlar dışındaki bilgiler de ticari faturalarda bulunabilmektedir.
 

Proforma Fatura (Proforma Invoice-p/i)
Teklif belirten faturaya “proforma”, kesin olanına ise “orijinal” fatura denir. Ticaretin başlangıcıdır.
•Satıcının alıcıya gönderdiği, satacağı eşyanın ismi, özelliği, miktarı, fiyatı, teslim ve ödeme şekli, sevkiyatın durumunu içeren bir tekliftir.
•Proforma fatura hiçbir mali yükümlülük yaratmamaktadır.
•Alıcı bu teklif üzerine siparişi verir ve ödeme şekline göre harekete geçerse o zaman, satış artık kesinleşmiş, fatura da kesin satış faturası veya ticari fatura diye adlandırdığımız faturaya dönmüş olacaktır.
•Proforma fatura kelimesinin mutlaka bulunması gerekmektedir.
 

Orijinal Fatura
Satış işleminin gerçekleşmesinden takiben düzenlenen bir faturadır.
•Orijinal fatura satış sözleşmesini belgeleyen veya satış sözleşmesinin var olduğunu kesinleştiren bir belgedir.
•İthalat veya ihracatta, gümrük işlemlerinin yapılması ve vergilerin hesaplanması için orijinal fatura gerekmektedir.
•Genellikle orijinal fatura ihracatçı tarafından banka aracılığı ile ithalatçıya gönderilmektedir.
 

Navlun Faturası (Freight Invoice)
•Navlun, deniz ve/veya iç su yolu ile taşımacılıkta malın taşıma ücretinin ifadesidir. CF veya CIF teslim şekilleri ile satışta, navlun satıcı-ihracatçı tarafından ödenmektedir.
•Navlun faturası eşyanın ithal edildiği ülkede vergiye tabi kıymetinin tespitinde dikkate alınacak kıymet faktörlerinden birini oluşturmaktadır.

Tasdikli Fatura (Legalized / Certified Invoice)
İhracatçı firma tarafından yabancı alıcıya kesilmiş olan ticari faturanın ithalatçı ülkelerin konsolosluğuna onaylatılması neticesinde tasdikli fatura elde edilmiş olur.
İhracatçı önce kendi orijinal faturasını düzenler, sonra bağlı bulunduğu meslek odasına (ticaret odasına ve/veya sanayi odasına) giderek hazırladığı Menşe Şahadetnamesini onaylatır. Daha sonra ithalatçı ülkenin Konsolosluğuna orijinal faturası ile menşe Şahadetnamesini ibraz eder ve faturasını bu Konsolosluğa onaylatır. Bazı Ortadoğu ülkelerine yönelik ihracatta ilgili ülke temsilciliğine faturanın tasdiki istenebilmektedir. Bu tür bir uygulamada temel amaç, malın ihraç ülkesi menşeli olduğunun belirlenmesidir.
 

Özel Fatura (İstisna Belgesi)
Yabancılara (ya da yabancı ülkede ikamet ettiğini belgeleyen T.C. uyruklu) yapılan satışlarda KDV istisnasının uygulanabilmesi için düzenlenen belgedir.
Satıcı, bağlı bulunduğu vergi dairesine başvurarak “Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Döviz Karşılığı Satışlarda KDV İhracat İstisnası İzin Belgesi” (İstisna Belgesi) almaktadır. Yolcu beraberi mal ihracı istisnası uygulamasında da bu belge geçerli olmaktadır.
 

Ayrıntılı Fatura
Ayrıntılı fatura, değerleri üzerinden vergiye tabi olup da birden ziyade kap içinde gelen ve aynı sürede farklı cins ve değerde olan eşyadan, her kapta aynı cins ve değerde ne miktar malın bulunduğunu gösteren ve faturaya uygun bir şekilde, satıcı veya gönderici tarafından mahallinde düzenlenmiş bir belgedir.
Faturalarda her kabın içinde satış birimine göre ne miktar malın bulunduğu gösterilmediği takdirde, ayrıntılı faturanın beyanname ile birlikte idareye verilmesi gerekir.

Menşe Şahadetnamesi (Certificate of Origin)
İhracata konu olan eşyaların fabrika yerini gösteren belgedir. Bazı ülkeler, menşe şahadetnamelerinin, kendi mahalli konsoloslukları tarafından tasdik edilmesini isteyebilmektedir.
•Ülkemizde ihracatçı ve onun temsilcisi tarafından hazırlanmakta olup, bağlı bulunulan oda tarafından onaylanması gerekmektedir.
•Gümrük vergilerinin belirlenmesinde kullanılmaktadır. Menşe şahadetnameleri, gümrük beyannameleri ekinde gümrük idarelerine ibraz edilir.
•Menşeinin belirlenip, belgelendirilmesinde kullanılan menşe şahadetnamesi düzenlenmesi zorunlu belgelerden olmayıp, ithalatçı firmanın isteği doğrultusunda hazırlanır. İhracatçının talebi üzerine ihracattan sonra da ilgili odalar tarafından menşe şahadetnamesi düzenlenebilmekte ve onay işlemi yapılabilmektedir.
•A, B ve C olarak üç nüsha halinde düzenlenen menşe şahadetnamelerinin C Formu ilgili ticaret odasında kalırken diğer iki nüsha ise ihracatçıya verilir. Türkiye’de menşe şahadetnamesi (ABC) formu ilgili ticaret, sanayi ve/veya ticaret ve sanayi odalarından temin edilmekte, firmalar tarafından tanzim edilmekte ve yine ilgili odalar tarafından onaylanmaktadır.
•Menşe şahadetnamesinin onaylanması sırasında ilgili ticaret odası tarafından ihracata konu malların Türkiye menşeli olduğunu kanıtlayıcı belgelerin ibrazı istenmektedir. Ülkeler tercihli ve tercihsiz ticarette farklı menşe kuralları uygulamakta ve bu nedenle farklı ülkeler için farklı menşe belgeleri düzenlenmektedir.
Menşe Şahadetnamelerinde Bulunması Gerekli Bilgiler
•Gönderici
•Alıcı
•Malın cinsi, özelliği
•Ambalaj şekli
•Koli adedi
•Kolilerin marka ve numarası
•Malın net ve brüt ağırlığı
•Malın ünite fiyatı
•Malın değeri (FOB, CF, CFR vb.)
•Malın yüklendiği aracın ismi ve hareket tarihi
•Yükleme limanı veya yükleme yeri
•Mal, Türkiye’de geçirdiği değişiklik dolayısı ile Türk menşeli sayılıyorsa bu özelliklerin belirtilmesi gerekmektedir.

A.TR Dolaşım Belgesi (A.TR Movement Certificate)
Avrupa Birliği ile Türkiye arasında katma protokol hükümleri gereğince, ülkemizden Birliğe üye ülkelere ihrac edilen ve gerekli gümrük muhafiyetinden yararlanılması için tanzim edilen belge A.TR Dolaşım Belgesi’dir. Bu belge Birliğe üye ülkelere yapılan ihracat için düzenlenmektedir.
AB ile Türkiye arasındaki ticarette A.TR.1 ve A.TR.3 olarak kullanılan dolaşım belgeleri, Gümrük Birliği Anlaşması imzalandıktan sonra sadece A.TR olarak kullanılmaya başlanmıştır. Avrupa Birliği’ne yapılan ihracatta, Katma Protokol gereğince malların gümrük muafiyetinden yararlanabilmesi için “A.TR Dolaşım Belgesi”nin ihracatçı ülke yetkilileri tarafından düzenlenerek gümrük idarelerince vize edilmesi gerekmektedir.
İhracatçı, bağlı bulunduğu odadan aldığı beş nüsha A.TR Dolaşım Belgesi’ni eksiksiz ve tam olarak doldurmalı ve bağlı bulunduğu odaya;
•Dilekçe,
•Fatura sureti (Maliye Bakanlığı’ndan onaylı kontrol makbuzu veya noter tasdikli ticari fatura)
ekleyerek müracaat etmektedir.
Beş nüsha olarak doldurulan, A.TR Dolaşım Belgesi’nin beyaz renkli nüshalardan biri tasdik işlemini yapan oda tarafından alıkonulur. Gümrük idaresi tarafından vize işlemi gerçekleştirildikten sonra, belgenin yeşil renkte olan ilk nüshası ihracatçıya verilmektedir. Beyaz renkli olan nüshalardan biri gümrük idaresinde kalmakta olup, diğer 2 nüsha da fiili ihracatı takip eden ilk işgünü içinde gümrük idaresince ilgili odaya gönderilmektedir.
A.TR Dolaşım Belgesi bazı durumlarda eşyanın ihracı sonrasında da düzenlenebilmektedir. Bu belge serbest dolaşım belgesidir. Avrupa Birliği ile gerçekleştirilen Gümrük Birliği sanayi ürünlerini içermektedir. 

EUR.1 Dolaşım Sertifikası (EUR.1 Movement Certificate)
EFTA ülkelerine, Avrupa Birliği ile demir çelik ürünlerinde (AKÇT ürünleri), Türkiye’nin serbest ticaret anlaşmaları imzaladığı ülkelere yapılan ihracatlarda ve Avrupa Birliği’ne yönelik tarım ürünleri ihracatında düzenlenen belgedir. Gümrük kampanyadan yararlanılmasını sağlayan ve bağlı bulunulan Oda’dan temin edilebilen bu belge, Odaca kabul edildikten sonra vizesi yapılmak üzere gümrük müdürlüğüne ibraz edilir.
İhracatçı, bu belgeyi bağlı bulundukları odalardan (Türkiye ticaret, sanayi, deniz ticaret odaları ve ticaret borsaları) alırlar. Odalar tarafından tasdiklenmekte ve gümrük idarelerince vize edilmesi gerekmektedir.
EUR.1 Dolaşım Sertifikası beş nüsha olarak doldurulmaktadır. İlk nüshası meneviş renkli olup, asıl nüshadır. Diğer dört nüsha ise beyaz renklidir.
Bu belgenin temininde başvuru ve onay mercii ihracatçının bağlı bulunduğu odadır. İhracatçı, bağlı bulunduğu odadan aldığı beş nüsha EUR.1 Dolaşım Belgesini eksiksiz ve tam olarak doldurmalı ve bağlı bulunduğu odaya;
•Dilekçe,
•Fatura sureti (Maliye Bakanlığı’ndan onaylı kontrol makbuzu veya noter tasdikli ticari fatura)
ekleyerek müracaat etmektedir.
Beyaz renkli nüshalardan biri tasdik işlemini yapan oda tarafından alıkonulur. EUR.1 Dolaşım Belgesi’nin gümrük idaresince vize edilmesinden sonra meneviş renkli asıl nüsha ihracatçıya verilir. Beyaz renkli nüshalardan biri gümrük idaresinde alıkonulmakta olup, diğer iki nüsha ilgili odaya gönderilir.
EUR.1 Dolaşım Sertifikası bazı durumlarda istisnai olarak ait oldukları ürünlerin ihracından sonrada düzenlenebilmektedir.
Bu belge menşe ispat belgesidir.

Tedarikçi Beyanı (Suppliers’ Declaration)
A.TR dolaşım belgesi ile birlikte kullanılan ve Türkiye ile Topluluk arasında ticarete konu Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonu kapsamı eşyanın menşeini gösteren belgedir.
Türkiye ve Avrupa topluluğu arasında serbest dolaşımda bulunan ve Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonu Sistemi’ne dahil ülkelerden biri menşeli eşyanın tercihli menşe statüsü tedarikçi beyanı ile kanıtlanmaktadır.
Türkiye’den topluluğa veya topluluktan Türkiye’ye sevk edilen Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonu Sistemi’ne dahil ülkelerden biri menşeli eşyanın, aynı halde veya işlendikten sonra yine Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonu Sistemine dahil ülkelerden birine ihraç edilmesi sırasında, tercihli muameleden yararlanabilmek amacıyla menşe ispat belgesi düzenlenmesi talebinde bulunulduğunda, menşei kanıtlayıcı belge olarak tedarikçi beyanı kullanılmaktadır.
Tedarikçi beyanı, söz konusu eşyanın ilgili tercihli menşe kurallarını sağladığını ve beyan sahibinin bu beyanı destekleyici her türlü kanıtı ibraz etmeye hazır olduğunu göstermektedir.
Türkiye ve Avrupa topluluğu arasında ticarete konu olacak eşyanın ihracatçısı, alıcının talebi üzerine, tedarik ettiği, işlediği veya ürettiği eşyanın tercihli menşe statüsünü kanıtlamak üzere, ihracat sırasında veya sonrasında bir tedarikçi beyanı düzenlemekte ve alıcıya göndermektedir. Her tedarikçi, ticarete konu olan eşyasının tercihli menşe statüsünü beyan ederken, kendi tedarikçilerinden aldığı beyanlara dayanabilir. Bir tedarikçi beyanı, EUR.1 Dolaşım Sertifikası, fatura beyanı veya diğer menşe kanıtlayıcı belge ve bilgilere de dayandırılabilmektedir.

EUR-MED Dolaşım Sertifikası (EUR-MED Movement Certificate)
EUR-MED Dolaşım Sertifikası PAAMK (Pan Avrupa Akdeniz Kümülasyonu)’a taraf ülkelere ilgili ürünlerin ihracatında kullanılan menşe kanıt belgesidir.
PAAMK Sistemi; AB-EFTA-Türkiye ve bazı Akdeniz ülkelerinin dahil olduğu bir çapraz kümülasyon sistemidir. PAAMK sistemine dahil tüm ülkelerin arasında serbest ticaret sözleşmesine, bu sözleşmelerin hepsinde (ikili ticaret hariç) aynı menşe kurallarının uygulanması gerekmektedir. Sistemin işlemesi için PAAMK sistemine dahil en az 3 ülke arasında STA (Serbest Ticaret Anlaşması) tamamlanmalıdır.
Başvuru için dilekçe, Türkçe fatura, taahhütname ve ihraç edilecek eşya yabancı menşeli ise ihracatçı beyanı eklenmesi zorunludur. EUR.MED’e kayıtlı eşyanın yabancı menşeli olması halinde mutlaka “tedarikçi beyanı” eklenecektir.
Türkiye’de , ihraç konusu bir eşyanın üretiminde Akdeniz Ülkelerinin biri veya daha fazlasından STA kapsamında ithal edilmiş menşeli girdi kullanılıyorsa EUR-MED Dolaşım Belgesi kullanmak zorunludur.

ATA Karnesi (ATA Carnet)
ATA karneleri uluslararası Geçici İthalat Sözleşmesi (kısaca İstanbul Sözleşmesi) ve Ekleri kapsamında, taraf ülkeler arasında, başka herhangi bir belgeye gerek duyulmaksızın, eşyanın geçici olarak ithalat ve ihracatını sağlayan gümrük belgeleridir. Bir başka ifade ile milletlerarası ticari ve kültürel etkinliklerinin artırılması için eşyaların geçici olarak vergiden muaf ithal edilmesi amacıyla düzenlenen karnedir.
ATA karnesi ile gelen tüm mal için ithalat işlemi sırasında, ne gümrüklerce ne de ithalatçı tarafından başka bir işlem yapılması gerekmemektedir. Gelen eşyanın gerek ithalatında, gerekse yeniden ihracında gümrüklerden geçiş süresinin kısaltılması sağlanmaktadır. ATA karnesi kullanmak isteyen kişi ya da kuruluşların, sınır dışına götürülecek malın çeki listesini eklediği dilekçesi ile birlikte, karne dağıtımı konusunda yetkili odalara müracaat etmeleri gerekmektedir. ATA karnesi kullanmak isteyen kişi ya da kuruluşların, taşınacak mal için gereken teminatı odaya vermesi durumunda ATA karnesini alabilmektedir.
ATA karnesinin geçerlilik süresi bir yıldır. ATA karnesi hamillerine, ATA karnesinin geçerlilik süresi içinde olmak kaydıyla bir ATA karnesi ile birden çok akit taraf ülkesine birden fazla geçici ithalat yapma olanağı sunar.

ATA Karnesi, ticaret odaları tarafından düzenlenmektedir.

Ata Sözleşmesine Üye Ülkeler Listesi
Almanya
ABD
Andorra
Avusturalya
Avusturya
Belçika/Lüksemburg
Beyaz Rusya
Bulgaristan
Cebelitarık
Cezayir
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Estonya
Fas
Fransa
Finlandiya
Fildişi Sahili
G. Afrika Cum.
Hırvatistan
Hindistan
Hollanda
Hong Kong
İngiltere
İspanya
İsrail
İsveç
İsviçre
İran
İrlanda
İtalya
İzlanda
Japonya
Kanada
Karadağ
Kıbrıs
Kore
Letonya
Litvanya
Lübnan
Macaristan
Makedonya
Malezya
Malta
Mauritius
Moğolistan
Norveç
Pakistan
Polonya
Portekiz
Romanya
Rusya Fed.
Senegal
Sırbistan
Singapur
Slovak Cum.
Slovenya
Sri Lanka
Şili
Tayland
Tayvan
Tunus
Türkiye
Ukrayna
Yeni Zelanda
Yunanistan

Gözetim Belgesi (Inspection Certificate)
Gönderilen eşyanın ithalatçının siparişine uygun olup olmadığını araştıran bir gözetim şirketinin hazırlamış olduğu bir belgedir. Bir başka ifade ile ticarete konu olan bir malın alıcıya tesliminin satış sözleşmesinde tahmin edilen miktar, kalite, ambalajlama, etiketleme, yükleme, taşıma, teslim zamanı gibi koşullara uygun olarak gerçekleştirildiğinin bir “Gözetim Şirketi” aracılığı ile alıcı ve satıcı tarafından tespit ettirilmesi olup, düzenlenen belgeye “Gözetim Belgesi” denir.

Kimberley Süreci Sertifikası
Ham elmas sevkiyatında her yüklemenin Kimberley Süreci Sertifika Sisteminin gereklerine uygun olarak yapıldığını tevsik eden, Kimberley Sürecine ait belgelerde belirtilen asgari standartları taşıyan, sınırlı bir şekli olan ve elmasın menşeini, özellikleri ile ithalat ve ihracatçısını gösteren onaylı belgedir. Ham elmas ihracatı, İstanbul Altın Borsası’nın Kimberley Süreci Sertifika Sistemine uygun olarak düzenlediği sertifikayı müteakip hazırlayacağı uygunluk yazısına istinaden gümrük idareleri nezdinde gerçekleştirilir.

Sigorta Belgeleri (Insurance Documents)
Sigorta belgeleri, sigortayı yapan sigorta şirketi veya sigorta komisyoncusu tarafından düzenlenip sigortayı yaptıran kişiye (ihracatçıya veya ithalatçıya) verilen belgelerdir.

Sigorta Sertifikası (Insurance Certificate)
Birden fazla yüklemesi olan firmaların kesin sigorta öncesi hazırladıkları belgedir.

Sigorta Poliçesi (Insurance Policy)
Sigorta poliçesi, sigorta akdinin belgesidir ve sigortacı tarafından imzalanıp, sigorta ettirene verilen ve her iki tarafın hak ve borcunu gösteren bir vesikadır. Malların sevki esnasında kaybolması ya da tahribi risklerini güvence altına almaktadır.

•Nama, emre ya da hamiline yazılı şekilde düzenlenebilir. Genel olarak, sigortacının ve sigorta ettirenin ve var ise sigortadan yararlanan kimsenin adı, soyadı ya da ticaret ünvanı ve ikametgahları, sigortanın konusu, sigortacının üstüne aldığı rizikolarla, bunların başlayacağı ve son bulacağı zaman, taşıyanın adı soyadı gibi bilgileri içermektedir.

•Denizyolu ile nakliye sigortasının maliyeti dünyanın bir çok yerinde nispeten makul seviyede olup, gönderilen malın değerinin çok az bir bölümünü içermektedir.

•Gönderilen ürünün tamamı ya da bir bölümü ciddi zarar görebilir, hatta firma için çok zararlı olabilir. Pek çok durumda taşıyıcının sorumluluğunun nakliye şartları ile sınırlıdır.

Konşimento, Taşıma Belgeleri (Bill of Lading, Transport Documents)

Konşimento emtiayı temsil eden değerli evraktır. Malların sevkini yapan nakliyat şirketi tarafından düzenlenir. Sevki tevsik eden en önemli belgedir. Tren, uçak ya da gemi ile yapılan nakliyatta kullanılacak olan bir taşıma belgesi olup, malların ihracatçının ülkesindeki belli biyerden alınıp ithalatçıya teslimini taahhüt eden, buna istinaden taşıtan ile taşıyan arasında düzenlenen bir taşıma sözleşmesidir, malların teslim alınmasını gösterir bir teslim makbuzudur

•Uluslararası ticarette özel durumlar dışında sıklıkla kullanılacak olan yükleme konşimentosudur. Ayrıca, konşimentolarda yazılı malların kısım kısım çekilebilmelerini sağlamak üzere hazırlanan teslim emirleri vardır ki, bunlara da “ordino” adı verilmektedir.

Konşimentoda Bulunması Gereken Zorunlu Unsurlar

•Düzenleyen kimsenin imzası (Taşıyan ya da onun yetkili kıldığı kişi)

•Taşıyanın adı ve soyadı ya da ticaret unvanı

•Taşınan malın cinsi, ölçüsü, markası, ve diğer özelliklerine ait bilgiler

•Tanzim tarihi ve yeri

•Kaç kopya olarak düzenlendiği

Zorunlu olmasa da konşimentoda bulunması önemli olabilecek unsurlar ise şunlardır;

•Kaptanın adı

•Yükletenin adı

•Gönderilenin adı

•Geminin adı ve uyruğu

•Yükleme limanı

•Boşaltma limanı

•Navlun

•Diğer kayıtlar

Konşimento genel olarak deniz taşımacılığında kullanılıyor. Hava taşımacılığında ise aynı anlamda ve benzer bilgileri içeren konşimentolar kullanılmakta olup, kara taşımacılığında ise “Yük Senedi” kullanılıyor.

Taşıma Belgeleri

•Havayolu Konşimentosu (Airwaybill)

Bu konşimento bir makbuzdur. Kıymetli evrak niteliği taşımaz. Ciro edilerek mülkiyeti devir edilemez. Ithalatçı adına düzenlenir. (Nama yazılı konşimento niteliğindedir.)

•Havayolu Taşıma Senedi (Letter of Air Transport)

Havayolu taşımacılığında, göndericinin düzenlemiş olduğu ve taşınan malla ilgili bilgileri (gönderenin ismi, adresi, malların menşei, teslim yeri, paket adedi, ağırlığı, miktarı, navlun ücreti ve değeri) içeren belge.

Çeki Listesi (Weight Note)

İhracatçının, ihracat beyannamesi, gümrük beyannamesi ve konşimentoda beyan ettiği malların net ve brüt ağırlıkları ile hacimlerine ilişkin dökümünü, hangi taşıta ne kadar mal yüklendiğini, her paketin ne kadar ağırlık içerdiğini gösteren belgedir. Diğer bir ifadeyle bu belge, ihraç için sevk edilen malların brüt ve/ya da net ağırlığının ihracatçı ya da tarafsız bir üçüncü şahıs/kuruluş tarafından beyan edildiği değişik bir belgedir. Kamyon ya da vagon ile yapılan taşımada otomatik tartı cihazlarından çıkan “kantar fişleri” de çeki listesi yerine geçer. Ancak burada, ödeme biçimi olarak akreditif tercih edilmiş ise, kantar fişlerinin kabul edileceğinin akreditif mektubunda ithalatçı tarafından açıkça belirtilmiş olması gerekiyor. Bu vesaik, malların taşıma esnasında hasar görmesi halinde önem arz eder. Sigortalı malların hangi ölçüde hasar gördüğü, ziyanın ne miktarda tanzim edileceği Sigorta Şirketi tarafından çeki listesi baz alınarak belirlenmektedir.

İhracat Danışmanlığı Nedir?

İhracat danışmanları, ihracat yapılacak firmanın ihracat departmanın olmadığı veya eksik olduğunu düşündüğü; ürünlerini ulaştırmaya çalıştığı kitlenin tespiti,  ilgili fuarlarda bulunması, tanıtım faaliyetlerinin ayarlaması,  sektördeki rakiplerinin takibi gibi konularda firmalara danışmanlık yapmakla görevlidir. Diğer firmalara dış kaynaklı bir ihracat bölümü sunan ve bunlara uzmanlık tecrübesini ve bilgilerini aktaran bir ihracat uzmanıdır.

İhracat danışmanlığı tarafınca şirketlere hedef pazar yaratarak seçilen sektörler ve müşteriler için ideal, aktif ve uzun süreli bir yönetim stratejisi doğrultusunda, uygun pazarları ve müşterileri tespitte bulunarak, mevcut ihracat işlemlerinin etkin ve doğru bir şekilde yerine getirilmesi için çalışmalar sağlamaktadır.

Emtiaların ihracatı birçok işletmeyi cezbeden maddi açıdan kar oranı yüksek bir endüstri olsa da bu endüstri, acemi olanlar için pek fazla zorluğu ve riski içerisinde barındırmaktadır.

Pek çok KOBİ, ihracat pazarına girmek için mevcut olasılıkları farkına varmamıştır veya doğru yetkinliğe ve şirket içi ihtiyaçlara sahip değildir. İşte bu noktada ihracat danışmanlık hizmeti ile firmadaki ihtiyaçları kapatılabilir.

Yeterli kaynağa sahip olduğuna inanan firma ve işbirliği yaptığı işletmelerin ihracat pazarlarına girmesi büyük bir fırsat olabilir.

İhracat Çeşitleri Nelerdir?

İhracat çeşitlerini 10 madde de sıralayalım

1- Özellik Arz Etmeyen İhracat

İhracatçılar, özellik arz etmeyen ihracatta, ihracatçı birliklerine onaylattıkları gümrük beyannamesi ile beraber, ihracatın yapılacağı gümrük idaresine başvuruda bulunur

2- Kayda Bağlı İhracat

Kayda Bağlı İhracat listesi (Ek 1, DTM) kapsamında yer edinen malların ihracatında ihracatçılar, gümrük beyannamesi ile birlikte kayıt için ilgili ihracatçı birliklerine müracaat ederler. Birlikler onayladıkları gümrük beyannamelerine kayıt meşruhatı düşerek, gümrük idarelerine tevdi edilmek üzere ihracatçıya gönderilir. İhracatçılar, birliklerce kayıt meşruhatı düşülerek onaylanmış gümrük beyannamesi ile beraber 90 iş günü içerisinde ihracatın yapılacağı gümrük idaresine başvuruda bulunur.

3- Kredili İhracat

Kredili ihracat talepleri ile ilgili müracaatlar mal eşeysel, ödeme planı ve ödeme süresini içeren satış sözleşmesinin aslı ve Türkçe tercümesi ile beraber ihracatçı birliklerine yapılır.

Madde ve ülke politikası açısından Müsteşarlıkça getirilebilecek düzenlemeler kapsamındaki mallar ile alakalı kredili ihracat talepleri Müsteşarlığın görüşü alındıktan sonra, bunun haricinde kalan mallara ilişkin istekleri ise satış sözleşmesinde gösterilen esaslar içerisinde direkt ihracatçı birliklerince neticelandırılır.

Kredili ihracat zamanı tüketim mallarında iki yıl, yatırım mallarında beş senedir. Ancak, bu sürelerin dışına çıkan kredili ihracat istekleri Müsteşarlık tarafından neticelendirilir.

Kredili ihracat isteklerinin uygun görülmesi halinde ihracatçı birliklerince gümrük beyannamesi üzerine kredili ihracat meşruhatı düşülerek Kabul edilir.

4- Konsinye İhracat

Konsinye ihracat istekleri ilgili ihracatçılarla beraber yapılır.

Madde ve/veya ülke politikası açısından Müsteşarlıkça getirilebilecek düzenlemeler kapsamındaki mallarla ilgili konsinye ihraç talepleri Müsteşarlığın fikirlerini alındıktan sonra, bu olayın haricinde geriye kalan mallarla ilgili talepler ise doğrudan ihracatçı birliklerince neticelandırılır.

Konsinye ihracata izin verilmesi halinde ihracatçı birliklerince gümrük beyannamesi üzerine konsinye ihracat meşruhatı düşülerek kabul edilir.

Konsinye ihracat meşruhatı düşülerek onaylanan gümrük beyannamelerinin 90 (doksan) gün içinde gümrük idarelerine tevdii istenmektedir.

İhracatçılar, konsinye olarak gönderilen malların kati satışının yapılmasını müteakip 30 (otuz) gün içinde durumu, kendileri tarafınca düzenlenmiş kesin satış faturası yada örneği ve lüzumlu öteki belgeler ile beraber izni veren ihracatçı birliklerine ve aracı bankaya iletirler.

Konsinye olarak gönderilen malların fiili ihraç tarihinden itibaren bir yıl içinde kati satışının yapılması şarttır. Bu süre, bitiminden önce başvurulmak kaydıyla haklı ve zorunlu nedenlerle izni veren merci tarafınca toplam bir yıla kadar artırılabilir.

Süresi içinde satışı yapılan malların Kambiyo Mevzuatı’na bakılırsa bedellerinin, satılamaması halinde ise malların Gümrük Mevzuatı çerçevesinde yurda getirilmesi şarttır.

5- İthal Edilmiş Malların İhracı

İthalat Rejimi çerçevesinde ithal yapılmış ve vergileri ödenmiş bulunan yabancı menşeli yeni veya kullanılmaya başlanmış malların ihracı özellik istenmeyen ihracat kapsamında yapılır. Ancak, ihracatın desteklenmesine yönelik mevzuat, yatırım mevzuatı ile Gümrük Mevzuatı’nın mahrecine iade hükümleri gizlidir.

6- Özgür Bölgelere Yapılacak İhracat

Serbest bölgelere gerçekleşecek ihracat, İhracat Mevzuatı hükümlerine tabi tutulur.

7- Bağlı Muamele Yöntemiyle Yapılacak İhracat

Bağlı işlem veya takas talepleri, yabancı şirket yada firmalar ile yapılan bağlı işlem yada takas anlaşması ve Bağlı muamele yada Takas müracaat Formundan altı nüsha eklenmek suretiyle bir müracaat metni ile beraber üye olunan yada bulunulan bölgedeki ihracatçı birliklerine yapılır.

Bağlı işlem yada takas anlaşmasının; ithal ve ihraç edilecek malların cinsi, standardı, kalitesi, teslim şekli, teslim yeri, birim ithal ve ihraç ücretleri, kıymet tutarları ve anlaşmanın geçerlilik süresini içermesi şarttır.

Bağlı işlem yada takas mevzusu karşılıklı ödemelerin mal yada kısmen nakit ve ölçülebilir olması kaydıyla hizmet ile ödenmesi mümkün bulunmaktadır. Bağlı işlem yada takas izinlerinin zamanı, 6 ayı geçmemek kaydıyla firmanın yaptığı anlaşmada yer edinen süre kadardır. Bu süre, bitiminden önce başvurmak kaydıyla izni veren merci tarafından iki yıla kadar artırılabilir.

8- Ticari Kiralama Yöntemiyle Yapılacak İhracat

Ticari kiralama yoluyla yapılacak ihracat talepleri, kiracı şirket yada kuruluşla meydana getirilen sözleşme (Türkçe tercümesi ile beraber) ve ekteki “Ticari Kiralama yöntemi ile Yapılacak İhracata İlişkin müracaat Formu” ile üye olan yada bulunulan bölgedeki ihracatçı birliğine yapılır.

Ticari kiralama sözleşmesinin; eşyanın cinsel, miktarı, birim fiyatı, toplam değeri, kira süresi, kira bedeli, bu bedelin ödeme şekli ve vakitı gibi detayları içermesi gerekmektedir. İhracatçı Birlikleri, başvuruları bu Tebliğ hükümlerine nazaran değerlendirerek uygun görülenlerin ticari kiralama kanalıyla ihracına onay verir.

Ticari kiralama kanalı ile yapılacak ihracatta süre, ihracatçı birliği tarafınca kira sözleşmesine uygun olarak verilen süredir. Bu süre, fiili ihraç tarihinden itibaren toplam üç yılı aşamaz. Ancak, üç senelik sürenin bitiminden önce ilgili ihracatçı birliğine başvurmak kaydı ile, belgelenecek haklı ve mecburi nedenlere istinaden Dış tecim Müsteşarlığı’nca (İhracat Genel Müdürlüğü) ek süre verilebilir.

İhracatçı birliğince verilen izinler, ilgili çıkış gümrüğüne, kambiyo müdürlüğüne ve talep sahibi firmaya bildirilir. İhracatçı birliğince verilen iznin bitiş tarihinden önce başvurmak kaydı ile, ticari kiralamaya konu eşyanın kesin satışına ilişkin talepler, Dış ticaret Müsteşarlığı’nın (İhracat Genel Müdürlüğü) görüşü alınmak suretiyle, satış sözleşmesine istinaden ihracatçı birliğince sonuçlandırılır. Sonuçlandırılan kesin satış talepleri, ilgili çıkış gümrüğüne, kambiyo müdürlüğüne ve talep sahibi firmaya bildirilir.

Kira bedelinin döviz olarak yurda getirilmesi ve ticari kiralamaya mevzu eşyanın satılması durumunda satış bedelinin yurda getirilmesi kambiyo mevzuatı hükümlerine tabî tutulur.

Kira bedelinin döviz olarak yurda getirilmesi esas alınır. Ancak, belgelenecek haklı ve mecburi nedenlere istinaden kira bedelinin aynî olarak yurda getirilmesine ilişkin istekler, özgür dolaşıma giriş rejimi hükümleri uygulanmak suretiyle Dış ticaret Müsteşarlığı’nca (İhracat Genel Müdürlüğü) neticelandırılır.

9- Transit Ticaret

Transit ticaret istekleri, “Transit tecim Formu” düzenlenmek suretiyle bankalara yapılır.

Transit ticarete mevzu olan mallarla ilgili olarak, ithalata ve ihracat ile ilgili vergi, fotoğraf, harç ve fon tahsil edilmez.

Gümrük idarelerince verilebilecek izne istinaden malların Türk gümrük hattını aşarak işçilik görmek üzere fiktif depo yada antrepolara alınması “fiili ithal” hükmünde değildir.

Uluslararası anlaşmalarla ticareti yasaklanmış mallar ile Müsteşarlığın madde politikası itibariyle transit ticaretinin yapılmasını uygun görmediği mallar transit ticarete mevzu olamaz.

İthalat ve ihracat yapılması yasaklanmış ülkelerle transit tecim yapılamaz.

10- Bedelsiz İhracat

Bedeli yürürlükteki Kambiyo Mevzuatı çerçevesinde yurda getirilmesi lüzumlu olmaksızın yurt dışına kati olarak mal çıkışıdır.

A) Gerçek veya tüzel kişiler tarafından götürülen veya gönderilen hediyeler, miktarı ticari teamüllere uygun numuneler ile reklam ve tanıtım eşyaları,

B) Daha önce usulüne uygun olarak ihraç edilmiş malların bedelsiz gönderilmesinin ticari örf ve adetlere uygun parçaları, fireleri ile garantili olarak ihraç edilen malların güvence süresi içinde yenilenmesi ihtiyaç duyulan parçaları,

C) Yabancı misyon mensuplarının, Türkiye’de çalışan yabancıların, yurt dışına hane nakli suretiyle gidecek Türk yurttaşlarının, daimi veya geçici görevle yurt dışına giden kamu görevlilerinin, bu durumlarının ilgili mercilerce belgelenmesi şartıyla beraberlerinde götürecekleri, gönderecekleri veya adlarına gönderilecek eşya ve taşıtlar,

D) Yurt dışında yerleşik tüzel kişiler, yabancı turistler ve yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının beraberlerinde götürecekleri, gönderecekleri veya adlarına gönderilecek eşya ve taşıtlar.

(A) ve (B) bendlerinde yer edinen mallardan değeri l0.000 ABD dolarını aşmayanların bedelsiz ihraç talepleri, Bedelsiz İhracat Formu doldurulmak suretiyle direkt gümrüklere yapılır.

Değeri 10.000 ABD dolarından fazla olanların bedelsiz ihraç talepleri, Bedelsiz İhracat Formundan (Ek 5, DTM) 3 nüsha doldurulmak suretiyle ilgili ihracatçı birliğine yapılır. İhracatçı birliği kıymeti 25.000 ABD Dolarına kadar olan bedelsiz ihraç taleplerini kendileri sonuçlandırır. 25.000 ABD Dolarının üzerindeki talepleri görüşleriyle birlikte Dış tecim Müsteşarlığı’na intikal ettirirler.

(C) ve (D) bendleri çerçevesinde yapılacak bedelsiz ihracata, doğrudan gümrüklerce müsaade edilir.

Bedelsiz ihraç izinlerinin geçerlilik süresi 1 yıldır.

Kanun, Kararname ve uluslararası anlaşmalarla ihracı yasaklanmış malların bedelsiz olarak ihracına izin verilmez. İhracı kendi mevzuatı uyarınca belli bir merciin ön iznine bağlı malların bedelsiz olarak ihracı, ilgili merciin ön iznine istinaden mümkündür.

Bedelsiz ihracat yoluyla yurt dışına gönderilen mal ve eşyalar, ihracatta uygulanan desteklerden yararlandırılmaz.

Bedelsiz ihracat, Türk Standartlarının Uygulanması ile alakalı Tüzük hükümlerine tabi değildir.

(A), (C) ve (D) bendleri kapsamında yapılacak bedelsiz ihracatta ihracatçı birliğine üye olma şartı aranmaz.

Yıldız Soğutma Morg Kabini ihraç Ediyor

Yıldız Soğutma’nın sahibi Recep Taşkıran…
Klimalı tabut üretimine 2005 yılında başlamış…
Nasıl başladığına ilişkin hikayesi bence müthiş…
Devrek’te buzdolabı tamircisiyken, bir gün iki imam gelmiş dükkanına…
İmamlar, köyde bir cenazeleri olduğunu, gurbetteki yakınları gelene kadar bekletmek zorunda olduklarını anlatmışlar…
Ve bu amaçla bir vantilatör istemişler…
Taşkıran da, biraz espriyle karışık, ‘ben de vantilatör yok ama derin dondurucu var, isterseniz onu vereyim’ demiş…
***
Tahmin edebileceğiniz gibi hikaye burada bitmiyor…
İmamlar gülüp gitmiş, Recep Taşkıran da iş için başka bir ilçenin yolunu tutmuş…
Döndüğünde derin dondurucunun yerinde olmadığın fark etmiş…
Öğrenmiş ki, meğer iki imam, daha sonra fikir değiştirmişler…
‘Neden olmasın’ deyip derin dondurucuyu cenazeyi saklamak üzere köye götürmüşler…
Cenazeyi defnettikten sonra da, dondurucuyu getirmişler ve çok işe yaradığını söyleyip, teşekkür etmişler…
***
Bu olay, Recep Taşkıran’a ilham vermiş…
Zaten, tam da o sıralarda, bu tamircilik işi ile bir yere varmayacağı düşüncesiyle, yeni bir iş arayışı içindeymiş…
İlkel bir atölyede klimalı tabut yapıp satmaya başlamış…
Ardından da morg kabini…
Hastanelere, belediyelere, camilere, cem evlerine…
Bugün Belçika, Almanya, Azerbaycan ve Irak’a ihracat yapıyor…
Bugüne kadar bu ülkelere 1500’den fazla klimalı tabut…
500’ü aşkın 2-3 cenazenin konulabildiği morglar ihraç etmiş…
Şimdi, fiyatları 800 dolar ile 9 bin dolar arasında değişen ürünlerini yeni tasarımlarla geliştirip, piyasadaki pazar payını artırmayı hedefliyor…

İhracat Mallarının Dış Ülkelerde Alıcı Bulması

İhracat mallarımıza dış ülkelerde alıcı bulmak ve satışlarımızı çoğaltmak için her önlemi arayıp tespit etmek önem verdiğimiz bir noktadır… ”

Mustafa Kemal Atatürk TBMM 4.Dönem 2. Yasama Yılı açılış konuşması.

Birçok kaynak ihracatçıyı, “sanayi ve ticaret erbabı ihracat birliklerine üye olduğunda ihracatçı olur” şeklinde tarif etmektedir. Gerçek bu kadar basit olsa ihracat üzerinde konuşmaya, yazıp çizmeye hiç gerek olmamalıdır. Bazı kurumlar da, “İhracatçılık bir meslek değildir” şeklinde görüş vermektedirler. Her iki düşüncenin de gerçeklerle uzaktan yakından alâkası yoktur. Düşünün, bir çok üniversitede dış ticaret kürsüleri var. O kürsülerde ihracat, ithalat üzerinde çok sayıda dersler veriliyor. Bu dersleri alan talebeler “ihracatçı” kimliği ile mezun oluyorlar. Gazetelerdeki sıklıkla “ihracat elemanı aranıyor” şeklinde ilanlar görülüyor. Devlet ihracata yönelik çok sayıda kanunlar, karamameler, yönet melikler ve ayrıca ihracatçıya yönelik teşvikler, destekler, yardımla hazırlıyor ve uyguluyor.

Bankalar ihracata yönelik krediler veriyorlar, ihracatçıya öze] banka Eximbank kurulmuş doğrudan ihracatçı kimliğindeki firmam ra özel krediler tahsis ediyor, gazeteler her gün sayfalarında ihracaı haberleri verebilmek için birbirleriyle yarışıyorlar.

Ülkeler ekonomi politikalarını ihracat üzerine kuruyorlar, ülkeler ekonomik güçlerini ihracat rakamlarıyla açıklıyorlar.

Böylesi geniş alanda iş imkanı bulan ihracatçılar bir taraftan sadece ihracatçı birliklerine üye olmak basitliğinde tarif edilirken diğer taraftan “ihracatçı diye bir meslek yoktur” denilebiliyor.

Gelin yanlış ve art niyetli bu düşüncelerden kendimizi arındıralım ve ihracat ve ihracatçıyı konuşalım.

İhracatımız küresel kriz baskısıyla düşmeye başlayınca, zor oyunu bozdu ve ihracatçılar yeni pazarlar aramaya başladılar.

Yıllardır, Avrupa pazarına odaklanan ihracatçılarımız, ihracatlarının yüzde 50’sini bu pazara yapıp tüm yumurtaları aynı sepete koyunca (bazı sektörler yüzde 80’nini) küresel krizle beraber 01dukça sarsıldılar.Sarsıntıdan çıkabilmek için acil yol arandı ve zora düşmüş herkesin denediği yol denendi. 0 yolu dış ticaretten sorumlu bakan “bavullan hazırlayıp, hanımlarla vedalaşarak seyahatlere çıkıp, ülke ülke, kapı kapı dolaşmak” şeklinde açıkladı. İş bu kadar kolay olsaydı, geçmiş yıllarda sadece Avrupa pazarına odaklanmanın ko laycılığını bir kenara koyarlar ve bavulları kapıp diğer pazarlara yönelirler, dünyayı dolaşırlar, binlerce kapı çalabilirlerdi. Sanılıyordu ki tüm dünya pazarlarındaki alıcılar ihracatçılarımızı bekliyordu da onlar gitmiyorlardı. Küresel krizin yakıp yıktığı ortamda küresel pazarlara girmek o kadar kolay mıydı; kolaydı da bugüne kadar nerelerdeydiler?

Yeni pazarlar olarak yıllardır ıskalanan, ancak küresel krizin oyunu bozmasıyla gitme ihtiyacı duyulan o piyasalar da küresel krizin fırtınalarını yaşıyorlar, diğer fırtına yaşayan yüzlerce ülke de bavullarını kapmışlar o pazarlarda dolaşıyorlardı.

Kendilerini yıllardır çalıştıkları pazarlara göre yapılandıran ihracatçılarımız, yeni pazar olarak düşündükleri ülkeler hakkında ne biliyorlardı, kültürel zenginlikleri ve etnik yapıları konularında donanımları yeterli miydi, artacak talepler karşısında

Ölçek ekonomisi anlamında ne durumdaydılar, 0 pazar algıları, tercihleri ve talepleri doğrultusunda hazırlıklı mıydılar?

O pazarlardaki rakiplerini ne kadar tanıyorlar, hedef pazarlarında ne kadar doğru seçim yapabiliyorlar, pazar ülkeler ile aramızdaki uluslararası anlaşmalar konularında ne oranda bilgilidirler, ürettikleri ürün o pazarlarla ne kadar barışıktır, her şeyden önce kendilerini ne kadar tanıyorlardı? ihracat nasıl yapılır öncelikle ciddi araştırmayı beraberinde getiriyor.

Sorular, sorular, sorular! İhracatımızın bütününü oluşturan yaklaşık 46 bin ihracatçı bu soruların hepsini cevaplanması ve doğru cevabı bulması gerekmektedir. İşte bu sorulara verilecek cevaplar (ama samimi cevaplar) o firmaları yeni pazarlar araştırmaya yönlendirecek ya da hemen vazgeçmelerini sağlayacaktır.

Bakalım ihracat denilen ticaret şekli, “Bavulları hazırlayıp hanımlarla vedalaşarak yaban ellerine gitmek” kadar kolay mıymış, yoksa, seyahate gitme noktasına gelinene kadar yapılacak çok iş var mıdır?  Elbette yapılacak çok iş olmalıdır. İhracatçılık akşamdan sabaha olacak bir iş değildir. Arkasının, önünün sağmın, solunun, altının, üstünün doldurulması, ince eleyip sık dokunulması gerekir.

Türkiyenin en çok ihracat yaptığı ülkeler

Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı o ülkelere bakalım.

 1. Almanya 13 426 432,264
 2. İngiltere 10 564 786,498
 3. Irak 8 557 804,977
 4. İtalya 6 890 946,464
 5. ABD 6 399 463,421
 6. Fransa 5 848 755,908
 7. İsviçre 5 675 824,822
 8. İspanya 8 746 180,323
 9. BAE 4 681 407,301
 10. İran 3 665 216,617
 11. Rusya Federasyonu 3 593 457,444
 12. Suudi Arabistan 3 475 580,82
 13. Hollanda 3 156 635,754
 14. Mısır 3 129 248,422
 15. Romanya 2 816 731,232
 16. İsrail 2 698 900,044
 17. Belçika 2 556 250,003
 18. Çin 2 415 155,785
 19. Polonya 2 392 856,836
 20. Azerbaycan 1 899 508,279

Tekstil ihracatı nasıl yapılır

Tekstil ihracatı nasıl yapılır? Burada ihracatını yapacağınız ürünün tekstil açısından tam olarak hangi ürün olduğunu bilmeniz gerekmektedir. Bunu alıcıya detaylı bir şekilde tanıtmanız gerekmektedir. Ama bundan önce gerekli araştırmaları yapmış ve tecrübeli kişilerden bilgi almış olmanız işinizi oldukça kolaylaştırır.  İhracat ile ürünü satmayı düşündüğünüz ülkelere gezi düzenleyip yerinde araştırmalar yapmak pazar alanınızı geliştirir. Yaptığınız işin en iyi şekilde gerçekleşmesini istiyorsanız bu alanda düzenlenen fuar ve konferanslara katılmak görüş açınızı oldukça genişletir.

ihracatta yeşil pasaport

İhracat yapan işletmelerden son üç yılı itibari ile yaptıkları malın ihracatı 1 milyon dolardan fazla olan işletmelerin temsilcilerine yaptıkları ihracat tutarlarına bağlı olarak yeşil pasaport verileceği açıklandı. Bu açıklama Bakanlar Kurulu tarafından alınıp Resmi Gazete de yayımlanmış bulunmaktadır.  İşletmeye verilecek pasaport sayısı ise yaptıkları ihracattan kazandıkları ortalama miktara bağlı olacaktır. Yani;

 • 1-10 Milyon dolar arasındaki işletmelere 1 adet yeşil pasaport
 • 10-25 Milyon dolar arasındaki işletmelere 2 adet yeşil pasaport
 • 25-50 Milyon dolar arasındaki işletmelere 3 adet yeşil pasaport
 • 50-100 Milyon dolar arasındaki işletmelere 4 adet yeşil pasaport
 • 100 Milyon dolar üstünde olanlara ise 5 adet yeşil pasaport verilecektir.

Burada işletme temsilcisi yeşil pasaportu almak için gerekli olan kriterleri bulundurduğu halde bir takım suçlar işlediyse iki sene boyunca yeşil pasaportu alamaz. Bu suçlar;

 • Devletin güvenliğine karşı suçlar
 • Anayasal düzene ve bu düzenin ileyişine karşı suçlar
 • Rüşvet
 • Hırsızlık
 • Sahtecilik
 • Dolandırıcılık
 • Hileli iflas
 • Güveni kötüye kullanma
 • İhaleye fesat karıştırma
 • Mal varlığı değerlerini ayıklama
 • Kaçakçılık

Yeşil pasaport diplomatik pasaport verilmesi gerekilen işlemler için veya kendi işlemleri için yurt dışına çıktıkları zamanlarda verilen bir pasaporttur. Bu pasaport sayesinde işletme temsilcileri vize isteyen ülkelere daha kolay şekilde giriş yapabileceklerdir.

ihracat Yapmak İçin Gerekli Belgeler

Faturalar

Ürün ile ilgili her türlü bilginin bulunduğu satıcı tarafından alıcı için kesilen ve alıcıya telim edilen faturadır. Burada hem Türkçe hem de gönderilen ülkenin dilinde olmak üzere iki tane hazırlanır. Faturalar Maliye Bakanlığının kaşesi veya noter tasdiki ile birlikte ihracat yapan kişi tarafından düzenlenir.

 

Faturada bulunması grekenler

 • İhracat yapan kişinin ve alıcı kişinin bilgileri ve adresleri bulunmalıdır.
 • Tanzim tarihi
 • Gönderme ve yükleme noktası
 • Ürün hakkında ki tüm bilgiler
 • Ürünlerin toplam ve birim fiyatları
 • Ödeme şartları hakkında bilgiler
 • Teslimat şekli hakkında bilgiler
 • Teslimat aracının numarası (plaka no/vagon no/gemi adı/uçuş no) vb. bilgiler

 

Proforma Fatura

Ticari faturadan farklı olarak sadece alıcıyı bilgilendirmek için hazırlanan faturadır. Ve eğer müşteri ürünleri almayı kabul ederse proforma fatura, fatura dönüştürülür. Yani asıl fatura kesilmiş olunur.

 

Orijinal Fatura

Orijinal fatura kullanım amacı satış sözleşmesinin varlığını kanıtlamaktır. Bunun nedeni ise gümrük işlerini kolaylaştırmak ve vergilerin hesaplanması için gereklidir. Bu fatura banka yolu ile athalatçıya gönderilir.

Faturada Konsolosluk Onayı

Alıcı kişilerin fatura ücretlerini düşük gösterip vergi kaçıklığını yapmasını engellemek ve başka sorunların yaşanmasını engellemek amacıyla alıcı ülkenin konsolosluğunun onayladığı faturalardır.

 

Navlun Faturası

Navlun (nakliye), CF veya CIF satışta satıcı tarafından ödenmektedir. Mal ile ilgili satış faturasında, navlun tutarı mal bedeline dahil veya ayrı olarak gösterilebilmektedir. Bu faturaya navlun faturası denmektedir. Akreditif, mal bedeli ile birlikte navlun bedelini de içeriyorsa, konşimento ve diğer sevk belgesi üzerinde “navlunu ödenmiştir” kaydının bulunması gerekmektedir.

 

Her Halükarda Talep Edilen Belgeler

Sigorta Belgesi

CIF veya CI teslim şekline uygun olarak yapılan ihracatlar da geçerlidir. Alıcının talimatları ile alıcı hesabına satıcı tarafından yapılmaktadır. Bu şekilde ürün sigortalanmış olmaktadır.

Konşimento

Bu belge ürünün gönderim şekline göre bulunmaktadır. Ve amacı ürünlerin sorumluluklarını taşıyan kuruma devretmektir.

 

Koli Müfredat Listesi

Bu belge ürünlerin taşıma şekline göre kapasitesini belirten belgedir. Bunun amacı fatura yansıtılamayan uzun bilgilerin barındırılmasıdır ve her hangi bir sorun karşısında sigorta işlemlerinde kullanılmasıdır.

 

Çeki Listesi

Ürünlerin faklı şekillerde gönderilmesi ya da aynı şekilde fakat birkaç araç ile gönderilmesi halinde hangi araçta ne kadar ürün bulunduğu ile ilgili detaylı bilgiler içeren belgedir. Hazırlanmasının amacı sigorta şirketleri ve gümrük idaresinin istemesidir.

 

Eşyanın Ordinosu

Konşimentolarda yazılı malların kısım kısım veya tamamen çekilebilmesi için hazırlanan emir ve talimattır.

Alıcı yukarıda belirtilen belge ve faturalar dışında da evraklar isteyebilir bunlar ürüne göre değişebilir. Örneğin elektronik bir cihazın radyasyon ile ilgili bilgilerini içerin bir belge gibi.