1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
E-İhracat Nedir ? | Soocommerce Web Yazılımları

E-İhracat Nedir ?

E İhracat Nedir?

Ticaretin boyutu, hizmet ağının genişliğine göre büyür. Bu sebeple özellikle ülke dışına satış yapabilen işletmeler için “büyük” unvanı kullanılır. Ülkeler arasında alım satımın yapıldığı bir ticaret ortamında ise her iki taraf da kazançlı çıkar. Öyle ki online alışveriş firmaları bile ülke dışına satış yapmaya yönelmektedir. Yurt dışına satış ise “ihracat” terimini doğurarak dış ticareti etkileyen bir eylemdir.

 

Dış ticaret ve dış ticaretin bileşenleri, ülke ekonomisinde belirleyici konumdadır. Ürün, hizmet ve sermayenin yasal ülke sınırlarının dışındaki bir ticaretin unsuru olması ile ilgili bir durum olan dış ticaret, iki en temel temel üzerine kuruludur. Bu iki temel; alım ve satımı ilgilendiren ithalat ve ihracat tır. Cari açık göz önüne alındığında daha önemli olan ayağın ihracat olduğunu görmek mümkündür. Sadece alışılmış ticaret için değil, online alışveriş için de büyük önem teşkil eden ihracat nedir?

 

İthalat ile beraber bir ülkenin dış ticaret dengesini oluşturan ihracat, kısaca “dışsatım” veya “ülke dışına satış” olarak tanımlanır. Genel itibariyle ihracat; bir malın, bir ülkenin gümrük sınırlarının dışına veya serbest bölgelere, yürürlükte olan ihracat ve gümrük yönetmeliği kapsamında çıkması veya satışı demektir. Söz konusu ihracatı, “ihracatçı” unvanıyla, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine üye, vergi numarasına sahip, gerçek veya tüzel kişi statüsüne sahip kişi ve kurumlar yapar.

 

İhracat yalnızca alışılmış ticareti değil, online alışverişi de ilgilendiren bir olgudur. E-ticaret girişimcilerinin, online alışveriş siteleri aracılığı ile ihracat yapması mümkündür. E ihracat, web üzerinden ülke dışına satış yapma işlemidir. Her geçen gün büyüyen online alışveriş piyasasında hizmet veriyorsanız ve ülke dışına açılmak istiyorsanız, e ihracata başlayabilirsiniz.

 

E İhracat Pazarlaması Nedir?

E ihracat yapmak istiyorsanız, pazarlama stratejilerinizi de güncellemeniz gerekir. Dijital pazarlama yöntemlerinden tam verim alabilmek için online alışveriş sitesinden SEO’ya, reklamlardan sosyal ağlarda kadar her alanda yeni stratejiler üretmelisiniz.

 

E ihracat pazarlamasının ilk kuralı, global standartlarda bir online alışveriş sitesine sahip olmaktır. E ticaret siteniz farklı dilleri desteklemelidir. Ayrıca farklı servis sağlayıcılar tarafından görüntülenebilecek kadar kuvvetli bir altyapıya sahip olmalıdır.

E-ticaret siteniz SEO kurallarını tam manasıyla yerine getiriyor olsa bile performansı bölgelere göre farklılık gösterebilir. Bu alanda da yapacağınız güncellemelerle online alışveriş sitenizi global arama motorlarında öne çıkarabilirsiniz.

 

Reklamların da e ihracatta önemi büyüktür. Farklı dillere çevrilmiş arama motoru ve e-posta reklamları ile ürün ve hizmetlerinizi yurt dışındaki potansiyel müşterilerinize tanıtabilirsiniz. Bu süreçte sosyal ağları da aktif olarak kullanmayı ihmal etmemelisiniz.

 

İhracat Faturası Nedir? E İhracatta Kesilecek Fatura Nasıl Olmalıdır?

İhracatta da bir satış söz konusudur ve dolayısı ile satışı faturalandırmak zorunludur. İhracat faturaları genelde iki dilde kesilir. Klasik faturadan farkı, faturadaki para birimi ve KDV’siz olmasıdır. E ihracatta ise yurt içerisinde online alışveriş işlemlerinde kullanılacak olan e-fatura sistemine benzer bir uygulama vardır.

 

E ihracat faturası, ülke dışına yapılan satışlarda, gümrük çıkış beyannamesi düzenlenmesi halinde kesilmesi gerekli olan faturadır. Mikro ihracatlarda ve gümrük çıkış beyannamesi düzenlenmeyen satışlarda e  ihracat faturası kesilmez.

E ihracat faturasında Gelir İdaresi Başkanlığı’nın da bilgilerine yer verilir. Dijital ortamda düzenlenen bu faturaların alıcı kısmına bakanlığın adı kaleme alınır. E ihracat faturası kesebilmek için mali mühür sahibi olmak, GİB müracaatlarını tamamlamak ve bir fatura entegrasyon sistemi kullanıyor olmak gerekir.

 

İhracat Vergisi Nedir?

İhracat vergisi; belirli dönemlerde, belirli ürünler için yürürlüğe konulan vergidir. Genellikle yurt içerisinde ihtiyaç duyulan ürünlerin, ihtiyacı artıracak oranda ülke dışına satışını sınırlandırmak ve engellemek amacı ile konulur. Arz – talep dengesini muhafaza etmek için ihracata konu olan ürünlerin fiyatlarını artırmak amacı ile da ihracat vergileri konabilir.

 

İhracat Beyannamesi Nedir ve Neden Önemlidir?

İhracat beyannamesi, ilgili mevzuata uygun bir biçimde doldurulan ve ilgili ihracatçı birliği tarafından onaylandıktan sonra gümrük idaresine sunulmakta olan belgedir. Doğrudan mal sahibi veya vekili tarafından düzenlenmesi önem arz eden bir durumdur. Tescil için ibraz edilen beyannamelerdeki bilgilerde sonradan değişiklik yapılamaz.

Sekiz nüshalı bir takım veya dört nüshalı iki takım biçiminde düzenlenen bu beyannamenin nüshaları, ihracatın başladığı noktadan bitiş noktasına kadar geçen süreçte ilgili yerlere teslimi yapılır.

 

İhracat Sözleşmesi Nedir ve Nelere Dikkat Edilmelidir?

İhracat protokolü; alıcı ve satıcı arasında yapılan, rizikoların karşılıklı yönde belirlendiği ve paylaşıldığı, ürünün satışı ve bedelinin ödenmesine ilişkin ayrıntıları içeren bir dış ticaret satış protokolü örneğidir. Terimsel anlaşmazlıkları önlemek adına genelde Milletlerarası Ticaret Odası (International Chamber of Commerce-ICC) tarafından belirlenen kavramlar kullanılır.

 

Sözleşmede yer verilecek ayrıntılara ve taraflarca karara bağlanması gerekli olan hususlara özen gösterilmelidir. İhracat protokolünde bulunması gerekli olan ayrıntılar şöyledir:

 

 • Ürünün cinsi, türü ve kalitesi
 • Ürünün miktarı ve fiyatı
 • Teslim yeri ve zamanı
 •  Ödeme biçimi, yeri ve zamanı
 • Olası anlaşmazlıklar için çözümleri

 

İhracat Lisansı Nedir?

İhracat lisansı, ihracatın yapılacağı ülkenin ilgili kurumları tarafından ihracatçıya verilen bir çeşit izin belgesidir. İhracat lisansına sahip olan ihracatçı, üretmiş olduğu veya tedarik ettiği ürünlerin yurtdışı satışını gerçekleştirebilir.

E ihracat Teşvikleri Nelerdir?

Ticaret Bakanlığı, ihracatı artırmaya yönelik çalışmaları dahilinde bazı teşvikler sağlamaktadır. Söz konusu ihracat teşviklerinden e ihracat yapan online alışveriş girişimcileri de yararlanabilmektedir. Ticaret Bakanlığı’nın ve KOSGEB’in sunmuş olduğu e ihracat için devlet teşvikleri şu konularla ilgilidir:

 

 •  E ihracat yazılım giderleri,   
 • E ihracat girişimleri için tescil, seyahat ve pazara giriş masrafları,
 • Yurt dışında e ihracat için tasarlanan e ticaret sitelerinin dijital reklam maliyetleri,
 • İhracatçılar tarafından desteklenen fuarlara katılım giderleri,
 • E ihracat için yurt dışında birim açma destekleri,
 •  Tanıtım amacıyla yurt dışına gönderilen çeşitli promosyon malzemeleri,
 • Dış ülkelerdeki tanıtım ve pazarlama faaliyetleri,
 •  Geleneksel medya mecralarında yayınlanacak yerel dildeki ilanlar.

E-İhracat Avantajları Nelerdir?

E-ihracat, geleneksel ihracattaki prosedürlere gerek kalmadan yurt dışına satış yapmayı sağlar. Bu özelliği sebebiyle birçok avantaj barındırır. Lojistik operasyonlardaki prosedürlere ve maliyetlere gerek kalmadan ihracat yapmaya olanak tanır. Örneğin; İngiltere’de bir şirket ya da personel olmadan bu ülkedeki bir tüketiciye ürün satılabilir.
E-ihracatın avantajlarından bazıları şöyle sıralanabilir;
– E-ihracat ile satılan ürünler, B2C iş modeli ile doğrudan son tüketiciye ya da klasik ihracatta olduğu gibi B2B yani firmadan firmaya gönderilebilir.
– E-ihracatta birçok ülkede KDV muafiyeti vardır. Bu sebeple KDV iadesi alınabilir.
– Klasik ihracattaki maliyetlere, konşimento prosedürlerine ve yatırımlara gerek olmadan yurt dışına satış yapılabilir.
– E-ihracatta ödemeler döviz cinsinden alınır; bu sebeple kur dalgalanmalarından etkilenmeden kâr etmek mümkündür. Ayrıca, kur farkı sebebiyle beklenenden fazla kâr elde edilebilir.
– E-ihracatta hem ağırlık hem de değer olarak küçük ürünler gönderildiği için sevkiyat zararları karşılanabilir seviyededir.
– E-ihracat ile gönderilen ürünler için -bazı ürünler dışında- CE belgesi yeterli olur; özel bir sertifika gerekmez.

E-İhracat Dezavantajları Nelerdir?

E-ihracat, birçok avantajına rağmen dezavantajlar da barındırır. Örneğin; belli sınırlar içinde ürün satışı yapılabilir. Bu sebeple büyük çaplı ihracat hedefleri için ideal değildir.

E-ihracatın dezavantajları’ndan bazıları şunlardır;

– E-ihracatta ödeme almak için online ödeme sistemleri kullanılmalıdır. PayPal gibi bazı ödeme sistemlerindeki engeller sebebiyle ödeme konusunda zorluklar yaşanabilir.

– E-ihracatta iade ve değişim prosedürleri karmaşık ve maliyetlidir. Doğrudan son kullanıcılara satış yapıldığı için iade ve değişim talepleri ile satıcı ilgilenmek zorunda kalabilir.

– Farklı ülkelere e-ihracat yapılıyorsa her ülkenin standartları, vergileri, etiketleme ve ambalajlama prosedürleri farklı olabilir. Bu sebeple farklı ülkeler için farklı prosedürlere göre değişiklik yapmak gerekebilir.

– E-ihracat süreçlerinin çok iyi yönetilmesi ve takip edilmesi gerekir. Bu süreç zaman alır ve maliyetli olabilir.

– Yurt içindeki online operasyonlardan farklı olarak daha fazla sorumluluk gerektirir.

– Müşteri ilişkilerini yönetmek zordur; taleplere her zaman hızlı cevap verilemeyebilir.

– Lojistik süreçleri bazen çok karmaşık bir hal alabilir.

 
 

 

admin

Bir cevap yazın

Başarılı bir şekilde iletildi.

Hata! Tekrar deneyin.

Soocommerce Web Yazılımları will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.