1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
E İhracat Faturası Nedir? | Soocommerce Web Yazılımları

E İhracat Faturası Nedir?

E ihracat faturası, sınır ötesi online alışveriş yapmak isteyen veya yapan mükelleflerin alacakları ödemelerle alakalı sınır içerisindende ve sınır dışında yerine getirmeleri zorunlu olan fotoğrafı prosedürlerden birisidir. E-fatura mükellefleri, ihracat faturalarını e ihracat faturası olarak düzenlemek mecburiyetindedir; ancak bunun belli başlı kriterleri var! Örneğin; eğer gümrük çıkış beyannamesi düzenlenecek ise faturaların e ihracat faturası olarak kesilmesi gerekmektedir. Yapılan ticaret mikro ihracat kapsamında ya da gümrük çıkış beyannamesi ekinde yer almayan mallar için ise e ihracat faturaları kesilmiyor. Burada çıkış noktası olarak gümrük çıkış beyannamesi düzenlenmesine bakılıyor. Şahıs şirketleri, gerçek şirketler, anonim şirketler ve limitet şirketler e ihracat faturalandırma işlemi yapabiliyor.

E İhracat Faturası İşlemleri Nasıl Yapılır?

E ihracat yapmak isteyen firmaların öncelikle sorduğu sorular arasında e ihracat faturaları nasıl düzenlenir sorusu yer almakta. E ihracat faturaları, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın düzenlemelerine uygun sistemler ve yazılımlar kullanılarak düzenlenebiliyor. Ticari satışlarda faturaların dijital ortamda düzenlenmesi nedeni ile e ihracat faturası alıcısı bölümüne bakanlığın adı yazılıyor.

Mali mühür için müracaat yapan mükellefler veya firmalar, e ihracat faturaları için ilk adımı atmış oluyor. Mali mühür onayının ardından Gelir İdaresi Başkanlığı’na elektronik ortamdan müracaat yapılıyor. E ihracat faturası müracaatı için bazı entegrasyon sistemleri kullanılabiliyor. Bu sistemlerde mali mühür ile imzalama işlemleri dijital ortamda yapılıyor. Hesap aktivasyonunun ardından e ihracat faturalandırma için ilgili kurumların imza kullanma yetkisine ulaşılmış oluyor.

E İhracat Faturası Keserken Nelere Dikkat Edilmelidir?

E ihracat faturası düzenlemek isteyen firmaların bazı noktalara dikkat etmesi gerekir. Sınır ötesi online alışveriş için kesilmesi gerekli olan faturalarla ilgili dikkat edilmesi gerekli olanler şunlardır;

 • E fatura mükellefleri, e ihracat faturalarını e fatura olarak düzenlemelidir.
 • Firmalar yurt içerisinde satışları için KDV’li fatura düzenlerken, e ihracat faturası KDV’siz olarak düzenlenir.
 • Bedelsiz ihracatta mal çıkışı için düzenlenecek e ihracat faturası, gümrük beyannamesinin durumuna göre düzenlenir.
 • E arşiv mükellefleri hizmet ihracatı yapıyorlarsa e arşiv faturası, e arşiv kullanmıyorlarsa basılı fatura kesebilir.
 • E ihracat faturalarında ürün veya malın tanımı aynen yazılmalıdır.
 • E ihracat faturaları dili İngilizce, Türkçe ya da değişik bir dilde düzenlenebilir.
 • Gümrük beyannamesinde ibraz edilen bilgiler ile faturadaki bilgiler aynı ya da birbirini doğrular nitelikte olmalıdır.
 • Gümrük beyannamesi ile faturadaki çelişkili bilgiler e ihracat süreçlerini tıkayabilir.
 • Serbest bölgedeki alıcılar e fatura mükellefi ise alıcıya gönderilecek fatura dijital ortamdan ulaştırılmalıdır.
 • Proforma fatura, gerçek bir fatura türü değildir. Bu nedenle e fatura olarak değil kağıt fatura olarak düzenlenebilir.
 • Mikro ihracat kapsamında kargo firmaları ile ürün gönderimi yapan firmalar, ETGB kapsamındadır. Bu ihracat türü henüz e fatura konusuna girmemektedir. Bu nedenle bu ihracat işlemlerinde matbu fatura düzenlenmelidir.
 • E ihracat kapsamında alınan siparişler mikro ihracat kapsamına giriyorsa Elektronik Ticaret Gümrük Beyanı (ETGB) ile düzenlenir.
 • E ihracat fatura iptali durumunda, satış iptali ile alakalı bazı bilgilerin düzenlenmesi gerekmektedir. Satış iptalinin gerçekleştiği tarih ve saat, iade edilen mal ve ürüne ilişkin bilgiler düzenleniyor. İptal işlemlerinin ardından KDV için gerekli prosedürlerin takibi gerekmektedir.

E-İhracat Faturasında Hangi Alanlar Bulunur?

E-ihracat faturasında bulunması gerekli olan alanlar şunlardır;

 • Malın / ürünün teslim yeri
 • Malın / ürünün bedelinin ödeme yeri
 • Malın / ürünün birim fiyatı
 • Malın / ürünün “birim x fiyat” olarak toplam satış bedeli
 • Malın / ürünün konulduğu kabın cinsi, nevi, markası
 • Malın / ürünün gönderi biçimi (Karayolu, havayolu, denizyolu vs.)
 • Malın / ürünün teslim koşulları
 • Malın / ürünün miktarı, ağırlığı ve uzunluğu
 • Satıcının vergi numarası ve vergi dairesi
 • Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) numarası
 • Gümrük takip numarası
 • Malı / ürünü satın alan işletmenin unvanı
 • Malı / ürünü satın alan firma değil ise kişinin bilgileri
 • Malı / ürünü satın alanın ülkesindeki vergi mükellefiyeti bilgileri
 • Malın / ürünün ödemesi hesap numarası (IBAN veya swift)
 • Yapılacak ödemenin koşulları ve biçimi (peşin, taksitli vs.)
 • Ödemenin yapılacağı kanal
admin

Bir cevap yazın

Başarılı bir şekilde iletildi.

Hata! Tekrar deneyin.

Soocommerce Web Yazılımları will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.